تفاوت میان شیر حیوانی و شیر گیاهی


امروزه شیر گیاهی به گزینه‌ای مقابل شیر حیوانی تبدیل شده است. این مقاله به مقایسه خصوصیات و تفاوت‌های این دو نوع شیر می‌پردازد.