وزن مناسب در دوران بارداری


مقدار کالری مصرفی توسط مادر در دوران بارداری هم بر خود مادر هم بر جنین بسیار تاثیرگذار است. ما در اینجا به چند سوال رایج درباره وزن مناسب در دوران بارداری پاسخ خواهیم داد.