تغذیه مناسب پیش و پس از تمرین


برای کسب نتیجه مطلوب در خصوص تناسب اندام تنها ورزش کردن کافی نیست و باید همواره به تغذیه به عنوان یک عامل مهم در این امر توجه داشت. این مقاله نکاتی را درباره تغذیه همراه ورزش در اختیار شما می‌گذارد.