خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو کشش پا‌ها در یوگا
یکی ديگر از روش‌های مراقبت از پا، حرکات فيزيکی يا به بیانی ديگر آساناهاي یوگا مي‌ باشد. به طور کلي زمانی که شما درد و يا بیماری ‌ها را از طریق انجام مستمر آساناهای يوگا بر طرف کنيد، از بروز بیماری‌ هایی نظیر کمر درد، زانو درد و يا ديگر بیماری‌ های استخوانی و مفصلی خود جلوگیری خواهيد نمود.