خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو نفس گیری حین حرکت 2
دم و بازدم در حالتهای مختلف یکی از نکاتی است که هر یوگی باید در آن تبحر لازم را داشته باشد. این ویدئو وضعیت های مختلفی را برای دم و بازدم حین حرکت آموزش می دهد. این تمرینات باعث افزایش تمرکز ذهن و بدن شما میشود.