خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو نفس گیری حین حرکت 4
شاید برایتان پیش آمده باشد با تماشای کسی که یوگا کار میکند این تصور را داشته باشید که بدنی با انعطاف بالا دارند و حرکات شگفت انگیزی را انجام میدهند. ولی همه ی این توانایی ها با تمرینات مداوم حاصل می شود. این ویدئو به آموزش چند نوع حرکت کششی به همراه نفس گیری های آن می پردازد.