خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو نفس گیری حین حرکت 5
انجام تمرینات باید به گونه ای باشد که در عین اینکه بدن را به حرکت وا میدارد، موجب درد در بدن نشود وانعطاف پذیری بدن را بالا ببرد. در این ویدئو مربی تمریناتی را آموزش میدهد که با انجام آنها می توانید این توانایی را در خود پرورش دهید.