خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو نفس گیری حین حرکت 6
یوگا ورزشی است که باعث ایجاد آرامش در کلیه اعضای بدن می شود. این ویدئو تمریناتی را به شما آموزش میدهد که با انجام آنها می توانید درعین حفظ تعادل، بدنتان را به آرامش برسانید.