خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو نفس گیری حین حرکت 7
این ویدئو به آموزش تمریناتی برای کشش عضلات به کمک نوار و استراحت آنها می پردازد. انجام کلیه این تمرینات در یوگا باعث افزایش انعطاف پذیری و آرامش کلیه اعضای بدن می شود.