خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو ریلکسیشن کل بدن
اولین قدم در یوگا، آرام کردن ذهن و جسم است. ریلکسیشن در یوگا ضروری است و تکنیکهای مختلفی برای آن وجود دارد. با مشاهده این ویدئو، آمادگی لازم جهت آرام کردن پاها و سپس کل بدن را پیدا خواهید کرد.