خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو مکمل‌ های آنتی اکسیدان
آنتی اکسیدانها موادی هستند که اثر رادیکالهای آزاد را که از عوامل اصلی سرطان هستند در بدن خنثی میکنند. این مواد را میتوان با مصرف روزانه انواع میوه و سبزی و به ویژه میوه های قرمز رنگ به بدن رساند. مکملهای آنتی اکسیدان مختلفی وجود دارند اما آیا امکان دارد که بخش عمده این مواد را از طریق این مکملها به بدن خود برسانیم؟