خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تمرین عضلات مرکزی- بخش اول
تمرین عضلات مرکزی بدن علاوه بر تقویت ماهیچه‌ های میان تنه برعضلات کل بدن نیز به صورت غیرمستقیم موثر است. برای انجام تمرینات مربوط به میان تنه در ابتدا باید عضلاتی که از مرکز بدن حمایت می‌کند را بشناسید و با تمرکز بر هر یک استقامت مرکز بدن را افزایش دهید. برای مثال حرکات چرخش نیم تنه، درازنشست همراه با کشش، باز و بسته کردن پاها، و انواع شنا از این دسته تمرینات هستند.