خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو نوجوانان و طلاق
در ویدئو پیش رو مایک ریرا درباره تاثیرات طلاق بر نوجوانان 13 تا 19 سال صحبت می کند.