خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو مرگ نوزادان تازه متولد شده
عواملی وجود دارند که در اثر انتخاب روش اشتباه در نگهداری از نوزادان توسط والدین، باعث می‌شوند تا نوزاد در ماه‌های ابتدایی تولدش بمیرد. در دهه‌ی اخیر آمار این مرگ و میر کاهش یافته است که نشان می دهد عوامل این اتفاق در این سال ها به نحوی بر طرف شده است. این عوامل می توانند تمام فعالیت‌ها و اعمال روزانه‌ای باشند که شما در ارتباط با کودک خود به طور معمول با آن ها روبرو هستید اما هیچ آگاهی از آن ها ندارید. در این ویدیو توسط دکتر مکنا با آن ها آشنا می شوید.