خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو مرغ با سالسای سبز مکزیکی
سالسا، نوعی سس سبز رنگ، یکی از چاشنی‌های معروف مردم مکزیک به شمار می‌رود. این ویدئو طریقه درست کردن مرغ با چاشنی سالسای مکزیکی را به نمایش می‌گذارد.