خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو نودل با گوشت چرخ کرده
احتمالاً هیچ وقت نودلی به این خوش رنگ‌ و لعابی ندیده‌اید! تا وقتی گوشت چرخ کرده و سبزیجات رنگارنگ هست چرا سراغ آن چاشنی یکنواخت موجود در بسته بروید؟!