خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو درمانهای طبیعی برای اختلال کم توجهی و بیش فعالی
اختلال کم توجهی - بیش فعالی مشکلی رایج در میان بسیاری از کودکان و برخی از بزرگسالان است. در این ویدئو دکتر اکس در مورد روش های طبیعی درمان این اختلال صحبت میکند.