خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو روش های طبیعی متعادل کردن هورمون ها
عدم تعادل هورمون ها می تواند مشکلات زیادی را در بدن ایجاد کند. در این ویدئو دکتر اکس طریقه تنظیم کردن میزان هورمون های بدن به وسیله روغن های طبیعی را آموزش می دهد.