خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو شیوه های درمان سطح پایین تستسترون
در این قسمت، دکتر اکس بهترین راه های طبیعی برای تنظیم سطح تستسترون از قبیل استفاده از مکمل ها، ورزش ها و رژیم های غذایی مناسب را آموزش می دهد.