خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو شیوه های غلط مصرف 2000 کالری در روز
در اغلب اوقات به افراد توصیه می شود که در روز 2000 کالری مصرف کنند و بیشتر وقتها نیز این اتفاق می ‌افتد اما مسأله مهم این است که نسبت به دریافت این میزان کالری مواد مغذی اندکی به بدن می‌ رسد و در نتیجه فرد پس از مدتی دچار کمبود این مواد می‌ شود. آن چه مهم است مصرف آگاهانه‌ خوراکی‌ هاست که سبب به وجود آمدن این تعادل می ‌شود.