خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تفاوت بین وعده غذایی و واحد غذایی
آیا می ‌دانید وعده و واحد غذایی چه فرقی با هم دارند؟ واحد غذایی یک استاندارد است که از سوی سازمان ‌هایی مانند غذا و دارو برای مواد خوراکی تعیین می ‌شود. اما مقداری که طی یک وعده مصرف میکنیم در اغلب موارد بیشتر واحد غذایی تعیین شده است. روی بسته اکثر مواد غذایی جدولی وجود دارد که در آن اندازه هر وعده غذایی از محصول نوشته شده است که معمولاً بیشتر از یک واحد غذایی آن است.