خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو پرهیز از چربی در رژیم روزانه
همیشه صحبت از این است که مراقب خوردن غذاهای چرب باشیم تا سلامتیمان به خطر نیفتد. اما پای عمل که میرسد اوضاع کمی متفاوت میشود زیرا در هر وعده‌ ای که میخوریم معمولاً مقدار چربی بیشتری نسبت به واحد غذایی وجود دارد و ما اغلب نادانسته چربی اضافی وارد بدن خود میکنیم. در این میان کسب آگاهی کافی از میزان چربی مواد غذایی مختلفی که مصرف میکنیم ضرورت می‌ یابد.