خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو مقایسه ارزش غذایی سبزیجات خام و پخته
همیشه این بحث مطرح است که بین سبزیجات خام و پخته کدام یک برای بدن مفیدتر بوده و ارزش غذایی بالاتری دارند. در این مورد باید دانست که هر دو شکل سبزیجات برای سلامت بدن مفید و لازم است اما باید دانست بهتر است چه سبزیجاتی را خام و چه سبزیجاتی را پخته مصرف کرد. آیا لازم است گوجه ‌فرنگی، هویج و اسفناج را خام مصرف کنیم؟ آیا سبزیجات پخته کالری کمتری دارند؟