خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو یک رژیم غذایی کم کالری
برای کاهش وزن یکی از بهترین روش ‌ها کم کردن کالری دریافتی بدن است. اما بسیاری از افراد فکر می‌ کنند که کاهش مصرف کالری تنها به معنای پرهیز از غذاهای پر کالری است و به این موضوع توجه نمی‌ کنند که رژیم غذایی آنها در عین کم کالری بودن باید مواد مغذی کافی را نیز در خود داشته باشد. در این حالت بهترین کار ممکن ایجاد یک رژیم سالم بر اساس هرم غذایی است.