خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو زودتر غذا خوردن و کاهش وزن
آیا تغییر زمان خوردن غذا می‌ تواند در چاق شدن یا لاغر شدن افراد تأثیرگذار باشد؟ باور اکثریت مردم این است که اگر زودتر غذا بخورند و از زمان مشخصی به بعد دیگر چیزی نخورند این موضوع می‌ تواند منجر به لاغر شدن آنان شود. این موضوع تا حدی درست استT اما مسأله اینجاست که بدن انسان متوجه زمان غذا خوردن نمی‌ شود و این کم شدن میزان کالری است که در نهایت منجر به لاغری می‌ شود.