خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو میوه های کم کالری
غذاهای سیر کننده حس گرسنگی را رفع نموده و سبب کاهش اشتها می شوند. به همین علت، بسیاری از کسانی که به دنبال کاهش وزن و لاغر شدن هستند، در رژیم غذایی خود از غذاهای سیر کننده و کم کالری استفاده می کنند. اگر شما هم می خواهید لاغر شوید، میتوانید از برخی میوه ها که دارای کمترین میزان کالری هستند اما به سرعت شما را سیر می کنند در رژیم غذایی خود استفاده کنید.