خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو روش انتخاب و برش یک آناناس تازه
بهترین راه برای تشخیص آناناس تازه، بوییدن کف آن است. اگر بوی آناناس را حس کردید، رسیده است و اگر بوی ترشیدگی داد، بیش‌ از حد رسیده است. وقتی آن را کمی فشار بدهیم، باید هنوز نسبتاً سفت باشد. اگر نرم باشد، خیلی رسیده است. وقتی آناناس طلایی باشد، رسیده‌ تر است. همچنین روش برش آن بسیار ساده است و تنها لازم است بدانید برش ها را چگونه بزنید.