خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو روش مصرف میوه های یخ زده
آزمایش محققان روی میوه ها نشان می دهد، میزان "ویتامین ها" و "آنتی اکسیدان های" میوه های یخ زده بیشتر از محصولات تازه است. شیک های پروتئینی و یا مخلوط میوه ها با ماست با استفاده از میوه های یخ زده می تواند یک میان وعده بسیار خوب محسوب شود. حتی استفاده از میوه های یخ زده به جای یخ در نوشیدنی نیز ممکن است. این موارد روش خوبی برای نگهداری طولانی تر و استفاده از میوه هایی است که در حال خراب شدنند.