خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو همه چیز درباره میوه
در بین اکثر مردم دیدگاههای متناقضی درباره مصرف میوه وجود دارد. مثلاً بعضی از افراد فکر میکنند که میوه حاوی مقدار زیادی قند است و مصرف آن از این لحاظ سالم نیست. همچنین بر سر مصرف میوه های تازه و یخ زده بحث زیادی وجود دارد. آیا باید میوه را به تنهایی مصرف کرد یا میتوان آن را به غذاهای دیگر اضافه کرد؟