خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو مقدار کالری موجود در ذرت بو داده
پاپکورن یا ذرت بو داده یکی از میان وعده های پرطرفدار است که در خیلی از موقعیت ها خورده میشود. امروزه میتوان شکل های سنتی و صنعتی این خوراکی را در طعم های مختلفی تهیه کرد. به عنوان یک میان وعده پاپکورن گزینه ساده و سبکی به نظر میرسد اما واقعیت این است که میزان کالری این خوراکی به طعم آن بستگی دارد و اگر از مقدار آن باخبر شوید شگفت زده خواهید شد.