خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو استفاده از سبزی ها در سالاد
سالاد همواره پای ثابت میز غذا در فرهنگ ملل مختلف بوده است. سالادهای گوناگونی وجود دارند که همگی اشتها برانگیز هستند و خوردن غذا را بیش از پیش لذتبخش میکنند. ارزش غذایی در تقریباً همه سالادها مشابه است و مجموعه متنوعی از مواد مغذی مورد نیاز بدن را تأمین میکند. تنوع سبزیجات قابل استفاده در سالاد در حدیست که میتوانید در طول هفته سالادهای مختلفی درست کرده و میل نمایید.