خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو ماهی و سلامت قلب
خوردن ماهی به عنوان غذایی که باعث حفظ سلامت قلب میشود همیشه از سوی متخصصان تغذیه توصیه شده است. اما باید توجه داشت که ارزش غذایی یک غذا به همه مواد اولیه به کار رفته در آن برمیگردد و نه فقط به یکی از مواد. ماهی به خودی خود به دلیل داشتن امگا 3 برای قلب مفید است اما با سرو نامناسب میتوان آن را به یکی از مضرترین غذاها برای قلب تبدیل کرد.