خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو سفت کردن عضلات اصلی شکم
شما می‌ توانید به‌ راحتی عضلات اصلی شکمی خود را سفت کنید. برای سفت شدن عضلات شکم لازم است حرکات مرتبط و متناسبی انجام دهید و حرکاتی که در سفت شدن عضله‌‌ های شکم موثر است را بصورت روزانه انجام دهید؛ این حرکات عبارتند از: حرکت جمع کردن زانو، بلند کردن سینه، کشش مورب، حرکت شناگر، تخته و .... انجام تمرین‌ های شکمی برای ۳ تا ۵ روز در هفته موجب می شود شما عضلات سفت، و شکم صافی پیدا کنید.