خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تمرین سریع شکم و عضله مورب شکمی
تمریناتی که بر روی عضلات مورب شکمی، ماهیچه ‌های پهلو و کمر موثر هستند جزء تمرینات بدنسازی بدون وزنه می باشند. در صورتی که از فرم شکم خود ناراضی هستید، بدون اتلاف وقت به سراغ تمرینات مناسب بروید و با انجام روزانه این تمرینات شکم خود را به فرم ایده آل و دلخواه درآورید. همچنین در نظر داشته باشید که انجام تمرینات مربوط به عضلات شکمی به همراه رژیم غذایی مناسب موثر هستند.