خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تقویت عضلات میان تنه
انجام صحیح تمرینات ورزشی مربوط به شکم و استفاده از وزنه‌ های سنگین بدون ایجاد خطر برای بدن مستلزم تقویت میان تنه است. در نظر داشته باشید که برای به نتیجه رسیدن و تناسب اندام دلخواه بوسیله انجام تمرینات شکمی مناسب باید علاوه بر سفت کردن همیشگی شکم، بصورت هماهنگ و تدریجی یک نوع ورزش را به نوع دیگر تغییر دهید.