خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو چربی سوزی شکم با پیلاتس
پیلاتس ورزشی است که تاثیرات آن بر روی شکم و پهلو انکار ناپذیر است. حرکات و تمرینات پیلاتس مانند یک کمربند کار می ‌کنند، به این صورت که عمیق ترین لایه عرضی شکم را تحت تاثیر خود قرار می ‌دهند و باعث کاهش سایز این ناحیه می ‌شوند. در نهایت با گرم کردن بدن بوسیله حرکات پیلاتس می ‌توانید تمرینات سخت تر را روی شکم خیلی راحت ‌تر انجام دهید.