خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تمرین سریع کتل بل
کتل بل یا دمبل روسی یک وزنه ‌ای به شکل گوی می ‌باشد که در قسمت بالای آن دسته وجود دارد. تمرین کردن با کتل بل را تمرین عملکردی نیز می ‌نامند؛ به این معنی که از عضلات بدن شما به همان روشی که در فعالیت های روزانه خود از آنها استفاده می کنید کار می‌ کشد. چنانچه مایلید حرکات ورزشی سریع انجام دهید به سراغ تمرینات کتل بل 13 دقیقه‌ ای بروید.