خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تمرین چربی سوز بدون وزنه
تمرینات اینتروال با شدت بالا می ‌توانند باعث سوزاندن 400 کالری در روز شوند؛ در نتیجه چربی سوزی بیشتر و سریع تر انجام میشود و در صورتیکه این تمرینات با شدت بالا در کوتاه مدت انجام شوند نتیجه بهتری را خواهید دید. تمرین اینتروال با شدت بالا به معنی 4 گروه تمرین با 2 آیتم ورزشی به این صورت انجام میشود: در هرگروه سه ست با 20 ثانیه تمرین و 10 ثانیه استراحت انجام داده‌ میشوند.