خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تمرینات پیشرفته عضلات شکم
تمرینات پیشرفته عضلات شکم بوسیله وزنه برای تقویت عضلات شکم، پهلوها و پشت به کار می‌ روند. می‌ توان این تمرینات را بدون وزنه نیز انجام داد و به نتیجه دلخواه رسید. به هر حال استفاده کردن از وزنه یا دمبل باعث سخت تر کردن و گسترش دادن تمرینات مربوط به عضلات شکم می‌ شوند. توجه داشته باشید که انجام این حرکات با سرعت کمتر در بدست آوردن نتیجه ایده‌آل موثرتر است.