خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تمرینات پیشرفته عضلات زیر شکم
داشتن عضلات زیر شکم قوی و خوش فرم مسلزم انجام تمریناتی است که بر روی عضلات شکم تمرکز می‌کند. تمرینات دوره ای برای عضلات شکم بویژه زیرشکم به صورت 3 روز در هفته انجام می‌ شود. برای انجام تمرینات پیشرفته مربوط به عضلات زیر شکم به وسایلی مانند توپ فیزیو، تشک، بندآویز و یک کمربند احتیاج دارید. این تمرینات شامل دو راند از حرکات مختلف می‌باشد و به مدت 15 دقیقه انجام می‌ شود.