خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تمرینات روزانه پلانک
پلانک یک تمرین قدرتی به شمار می‌ رود و در شناخت عضلات داخلی، افزایش انعطاف پذیری، قدرت و کشش و ریلکس کردن بدن بسیار موثر است. از محاسن دیگر پلانک این است که می‌ توان هم در باشگاه و هم در خانه تمام عضلات بدن را تمرین داد. مجموعه‌ ای از تمرینات پلانک تنها به یک زیرانداز نیاز دارد. انجام تمرینات دوره ای مقاومتی پلانک برای نتیجه بهتر را می‌ توانید به صورت روزانه انجام دهید.