خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تمرینات ماهیچه ساق پا
اگر می‌ خواهید صاحب ساق پای زیبایی باشید روش‌ های صحیح انجام تمرینات مربوط به ماهیچه پا را بیاموزید. تمرینات استقامت مخصوص ساق پا را هم می‌ توان با وزنه و هم بدون وزنه انجام داد. به هر حال برای رسیدن به نتیجه دلخواه، افراد نیاز به یک مدت طولانی با انجام تمرینات بی وقفه دارند.