خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تمرینات اینتروال کاردیو با شدت و سرعت زیاد
تمرینات شدید و سریع اینتروال در کاهش وزن و افزایش قدرت بدن بسیار موثر است، و با انجام این نوع تمرینات افراد با زمان کمتری انرژی بیشتری می‌ سوزانند. روش انجام حرکات شدید اینتروال به این صورت است که چند نوع تمرین مختلف بعد از گرم کردن بدن به صورت 20 ثانیه تمرین و 10 ثانیه استراحت و بر اساس لیست تمرینات پشت سر هم انجام می‌ شود.