خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تمرین اینتروال آستانه با شدت بالا
ممکن است شما قبلا در مورد تمرینات تناوبی با شدت بالا چیزهای زیادی مانند قدرت جادویی این تمرینات در کاهش وزن شنیده اید. اما مهم است که بدانید انجام این نوع تمرینات بدون علم کافی در مورد آنها خیلی هم معجزه آسا نیست. حرکات اینتروال با شدت بالا در صورتی شما را به نتیجه دلخواه و ایده‌ آل نزدیک می‌ کند که این تمرینات به شدت انجام شود.