خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تمرینات بی هوازی بدون وزنه اینتروال
تمرینات بی هوازی اینتروال با شدت بالا بدون استفاده از وزنه در چربی سوزی و افزایش استقامت موثر هستند. تمرینات بی هواز به ورزش‌هایی گفته می‌ شود که برای مدت زمان کوتاه و با شدت بالایی انجام می‌ شود. این نوع تمرینات باعث افزایش ضربان قلب می‌ شود و عضلات را به شدت فعال و خسته می‌ کند.