خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو گرم کردن بدن برای ایجاد استقامت- بخش اول
گرم کردن بدن قبل از ورزش‌ های سنگین باعث بالا بردن ضربان قلب و گردش خون می شود. تمرینات گرم کردن بدن گوناگونی زیادی دارند از جمله حرکات نیم دایره به طرفین، خم شدن به سمت پایین، کشش روی عضلات همسترینگ، پرش اسکوات، حرکت ترکیبی دایره ای دست‌ ها، پای پرنده، اسکوات دایره ای، درجا با زانو بلند و روی پنجه، و پروانه.