خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو گرم کردن بدن برای ایجاد استقامت- بخش سوم
گرم کردن بدن قبل از ورزش بسیار ضروری است که باید به آن توجه کامل داشت. اگر شما یک تازه کار هستید و یا در کنار یک مربی ورزش حرکات را انجام می‌دهید، فرقی نمی کند، باید گرم کردن بدن قبل از ورزش را انجام دهید. برای گرم کردن بدن حرکاتی مانند پروانه با دست‌ ها رو به جلو، حرکت روی دست‌ ها و شنا، اسکوات سه ضربه ای، کوهنوردی، و حرکت ضربه ای رو به پهلو را انجام دهید.