خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو گرم کردن بدن برای ایجاد استقامت- بخش چهارم
گرم کردن بدن دارای شیوه‌ های اصولی است که یکی از مهم ترین بخش‌ های هر برنامه ورزشی می‌ باشد. مربیان ورزش همیشه به افراد توصیه می‌ کنند که اگر می‌ خواهند به تازگی حرکات ورزشی را انجام دهند اصل مهم گرم کردن بدن در مرحله اول را فراموش نکنند. تمرینات گرم کردن متفاوتی وجود دارد از جمله حرکات شنا با زانو بالا، و پرش با کمر خم.