خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو گرم کردن بدن برای ایجاد استقامت- بخش ششم
بعد از انجام تمرینات مربوط به گرم کردن بدن افراد نیاز به انجام حرکاتی دارند که منجر به سرد شدن بدن می شود مانند حرکات کششی از قبیل خم شدن به همراه کشش، خم شدن به پهلو، چرخش به پهلو، و چرخش رو شکم. از مزایای این مرحله می‌ توان به کاهش احتمال سرگیجه و حال تهوع، تجمع خون در دست‌ ها و پاها، و کاهش گرفتگی عضلات بعد از گرم کردن بدن اشاره کرد.