خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تمرین سرشانه
در برخی از افراد متاسفانه برای مدتی رشد سرشانه ها متوقف می‌شود. نکته بسیار مهم در تمرینات مربوط به سرشانه حفظ تعادل در هر دو سرشانه به صورت مساوی می‌ باشد. با استفاده کردن دمبل یا وزنه به هنگام انجام این تمرینات نتیجه سریع تری به دست می‌ آید. حرکات دلتا پشت، بالا بردن وزنه‌ ها از پهلو و با فشار، و دمبل زدن از پهلو نمونه‌ هایی از تمرینات سرشانه هستند.